Quick Guide

Bạn nhập địa chỉ thực sự của bạn (địa chỉ đích, link dài ). Vd ta muốn chuyển link https://bietthubien.com/biet-thu-vung-tau-ali-3b-co-ho-boi-gan-bien-cao-cap-hien-dai/ thành  https://ura.vn/ali3b thì làm như sau: 

Chọn Advanced Options -> Nhập tên ngắn tùy ý tại "Custom Alias" (vd: ali3b) -> Nhập mô tả link (vd: biệt thự Ali 3b) trong phần Description. Cuối cùng ta click vào Shorten, đợi 3-4s, thì ta sẽ có link : https://ura.vn/ali3b và mã QRcode http://ura.vn/ali3b/qr

Chức năng thêm

Link expiration: thời hạn hiệu lực của link. Password protect: muốn truy cập link phải nhập mật khẩu

Geotargeting: tùy theo quốc gia mà trang đích sẽ hiển thị tương ứng

Device targeting: tùy theo thiết bị truy cập mà trang đích sẽ hiển thị tương ứng

Và nhiều chức năng khác đang đợi khám phá. 

Hướng dẫn sử dụng nhanh Ura.vn